Kunsttunnel Ruurlo

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op de website van de Kunsttunnel Ruurlo.


“Van een saaie naar een fraaie tunnel”.
Onder dat motto heeft in het voorjaar van 2014 een 7-tal inwoners van Ruurlo zich in de projectgroep KUNSTTUNNEL RUURLO verenigd.
Het doel van de projectgroep was om samen met jeugd en andere belangstellenden uit Ruurlo de wanden van de tunnel te voorzien van kunstuitingen middels beschilderingen. Een project VAN, VOOR en MET de Ruurlose gemeenschap.
Als thema werd gekozen: “Een reis door Ruurlo”.
De kunstuitingen betreffen daarom beeldbepalende elementen uit Ruurlo, het natuurlijk- en agrarisch landschap en toeristische attracties.

Het artistiek ontwerp.
Het ontwerp is gemaakt door Willemien Mekking en Renee van Elburg, beiden lid van de projectgroep.

Basisscholen.
Het artistiek ontwerp van ongeveer 260 m2 is aangevuld door 109 ontwerpen van leerlingen van groep 8 van de vier Ruurlose basisscholen leerjaar 2015/2016. De kinderen hebben op school hun ontwerp gemaakt.
Middels een presentatiefilmpje kregen de schoolkinderen uitleg over hun opdracht.
Een deel van de leerlingen is (toekomstige) gebruiker van de tunnel zijn. Wij beogen te bereiken dat zij het gevoel krijgen dat het ook een beetje ‘hun’ tunnel is, waardoor de kans op vandalisme afneemt. Laat u in de tunnel verrassen door de vele creatieve ontwerpen van de kinderen.

Financiering.
Zo’n kunstproject kost geld. De projectgroep dankt de bedrijven die het project hebben gesponsord en de cultuurfondsen voor hun subsidie. De bijdrage van de gemeente Berkelland in het kader van de stimulering burgerinitiatieven is door de projectgroep als een grote steun in de rug ervaren. Dank ook aan ieder die 1 of meer certificaten hebben gekocht.
Speciale dank aan de vereniging KunstKringRuurlo, die aanvragen bij de cultuurfondsen verzorgde en die het project organisatorisch bij haar wilde onderbrengen.


De uitvoering.
De werkzaamheden in de tunnel begonnen op 17 augustus 2015. Gevelreinigingsbedrijf Resco verwijderde de antigraffiti bescherming en de bestaande verflagen. Schildersbedrijf Dolpijn & Zn heeft de wanden van een basislaag verf voorzien.
Daarna bracht beroepskunstenaar Marco Merlijn de basistekening van het kunstwerk op de muren aan.
Vanaf 19 september 2015 werd het ontwerp door vrijwilligers ingekleurd. Alle onderdelen moesten 2 keer en sommige 3 keer geschilderd worden. Vervolgens moesten de contourlijnen opnieuw aangebracht worden. De belangstelling onder de inwoners van Ruurlo was daarvoor erg groot. Ongeveer 85 personen hebben er 1 of meerdere dagdelen aangewerkt.
Van de Ruurlose verenigingen werkten de Reurlse Midwinterhoarnsblaozers, de vereniging Old Reurle, de vereniging vrienden van de molen Agnetha en het meidenkoor @Seven aan dit project mee.
Intussen werden de 109 ontwerpen van de schoolkinderen op de wanden door projectleden en vrijwilligers aangebracht en als het weer het toeliet, door de kinderen zelf hun eigen ontwerp ingeschilderd. Bijna alle leerlingen hebben daaraan medegewerkt.
Op 30 oktober was het schilderen van de Kunsttunnel gereed.
Daarna is een nieuwe antigraffiti beschermlaag aangebracht.

De opening.
De feestelijke opening georganiseerd door Wilgar Marsman vond plaats op 31 oktober 2015 en trok met tussen 350 en 400 aanwezigen grote belangstelling.
De Ruurlose horecabedrijven de Heikamp, de Tapperij, de Naober, de Keizerskroon en café Nijenhuis zorgden voor een hapje en een drankje. Er waren pannenkoeken voor de kinderen. De familie te Winkel stelde hun grasland ter beschikking om een feesttent te plaatsen en de Motorclub zorgde voor een toiletwagen.

Toeristisch rustpunt.
De gemeente Berkelland heeft bij de tunnel een nieuwe picknick plek ingericht en met steun van de Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo en de Vereniging Vrienden van de Molen Agnetha is er een informatiebord geplaatst, dat ontworpen is door Romy Gotink.

De toekomst.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de tunnel er gedurende vele jaren kleurrijk uit blijft zien. Met de eigenaar van de tunnel, de Provincie Gelderland, en de gemeente Berkelland gaat de projectgroep afspraken over het onderhoud maken. Vanuit het project is geld gereserveerd voor het uitvoeren van eventuele reparaties en voor het op termijn aanbrengen van een nieuwe beschermlaag.Ook u kunt bijdragen.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu